بازیگران و بیوگرافی و عکس باحال و عکسهای جالب و دیدنی سلام من مهنازم 17 سالمه امیدوارم در این وبلاگ دوستهای خوبی پیدا کنم http://mahnazjoon.mihanblog.com 2020-07-12T00:15:10+01:00 text/html 2010-02-10T09:21:16+01:00 mahnazjoon.mihanblog.com mahnaz joon عکس بازیگران قبل از گریم وبعد از گریم http://mahnazjoon.mihanblog.com/post/38 <IMG style="WIDTH: 311px; HEIGHT: 198px" height=550 src="http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20090624-c3e878e27f52e2a57ace4d9a76fd9acf.jpg" width=432> text/html 2010-01-28T15:04:06+01:00 mahnazjoon.mihanblog.com mahnaz joon عکس های کودکی هنرمندان ایرانی http://mahnazjoon.mihanblog.com/post/37 <P align=center><IMG title="عکس های کودکی هنرمندان ایرانی" alt="عکس های کودکی هنرمندان ایرانی" src="http://www.kakoli.com/photo/baby-actors/head.jpg" align=center></P> <P align=center><FONT size=7><IMG style="WIDTH: 64px; HEIGHT: 43px" height=43 src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif" width=42>برو ادامه مطلب بقیه را ببین <IMG style="WIDTH: 64px; HEIGHT: 43px" height=43 src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif" width=42></FONT></P> text/html 2010-01-20T20:00:55+01:00 mahnazjoon.mihanblog.com mahnaz joon هنرپیشه ها چقدر مزد می گیرند؟ http://mahnazjoon.mihanblog.com/post/36 <P><FONT size=2>یکی از سؤال هایی که همواره در ذهن مردم وجود داشته و ذهن آنها را به خود مشغول داشته میزان دستمزد هنرپیشگان و کسانی است که کار هنری می کنند. در این رابطه سعی کرده ایم دستمزد تعدادی از هنرپیشگان را که هنرنمایی آنها را در تلویزیون و یا سینما مشاهده می کنید ارائه کنیم. <BR>البته گفته می شود کارگردانان سینما 20 تا 25 میلیون تومان دستمزد می گیرد. ولی هنرپیشگان متفاوت. <BR></FONT><IMG alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.com/7/1264043222.jpg" align=baseline border=0><FONT color=#009900><FONT size=1>محمدرضا گلزار برای گل یخ5/17میلیون تومان<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><BR></FONT><IMG style="WIDTH: 150px; HEIGHT: 147px" height=530 src="http://persianu.com/poster/forotan/2.jpg" width=707>-<FONT size=1> محمدرضا فروتن 18 میلیون تومان</FONT> <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/65.gif"><BR><FONT size=1><IMG style="WIDTH: 147px; HEIGHT: 179px" height=387 src="http://www.siterooz.com/bio/khabar/hedye-tehrani-8-2-87-b-6.jpg" width=59>- هدیه تهرانی 20 تا 25 میلیون تومان</FONT> <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><BR><IMG style="WIDTH: 145px; HEIGHT: 146px" height=396 alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.com/7/1264099793.jpg" width=145 align=baseline border=0></FONT><FONT color=#009900 size=1>- نیکی کریمی 15 تا 17 میلیون تومان <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif"><BR><IMG style="WIDTH: 145px; HEIGHT: 167px" height=451 src="http://pix2pix.org/my_unzip/11979943383.jpg" width=266>- میترا حجار 8 تا 15 میلیون تومان <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/67.gif"><BR><IMG style="WIDTH: 146px; HEIGHT: 174px" height=531 src="http://tinypics.persiangig.com/image/leila-h/lh%2520%25284%2529.jpg" width=398>- لیلا حاتمی 8 تا 15 میلیون تومان <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"><BR><IMG style="WIDTH: 148px; HEIGHT: 151px" height=480 alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.com/7/1264044977.jpg" width=180 align=baseline border=0>- مهناز افشار 5 تا 10 میلیون تومان <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/81.gif"><BR><IMG style="WIDTH: 147px; HEIGHT: 141px" height=347 src="http://nanjoon2.persiangig.com/image/bazigaran3/royanonahali/11998949431.jpg" width=54>- رویا نونهالی 10 تا 12 میلیون تومان <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/85.gif"><BR><IMG style="WIDTH: 142px; HEIGHT: 195px" height=530 src="http://nanjoon2.persiangig.com/image/bazigaran/bazigaran%202/nanjoon%20(20).jpg" width=707>- پرویز پرستویی 15 تا 20 میلیون تومان <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"><BR><IMG style="WIDTH: 144px; HEIGHT: 162px" height=486 alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.com/7/1264115762.jpg" width=254 align=baseline border=0>- بهرام رادان 12 تا 17 میلیون تومان <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><BR><IMG style="WIDTH: 145px; HEIGHT: 174px" height=533 alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.com/7/1264072570.jpg" width=140 align=baseline border=0>- امین حیایی 7 تا 10 میلیون تومان <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><BR></FONT><FONT size=2>البته گفته می شود دستمزد هنرپیشگان و بازیگران نقش دوم از 3 تا 5 میلیون تومان در نوسان است. <BR></FONT></P> text/html 2010-01-07T19:15:57+01:00 mahnazjoon.mihanblog.com mahnaz joon عکس آنجلینا جولی http://mahnazjoon.mihanblog.com/post/34 <P><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie001.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie001.jpg" width=150 border=0></A><SPAN lang=fa> </SPAN><A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie022.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie022.jpg" width=150 border=0></A><SPAN lang=fa> </SPAN><A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie007.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie007.jpg" width=150 border=0></A><BR><A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie162.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie162.jpg" width=150 border=0></A><SPAN lang=fa> </SPAN><A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie045.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie045.jpg" width=150 border=0></A><SPAN lang=fa> </SPAN><A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie198.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG height=186 src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie198.jpg" width=150 border=0></A><BR><A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie002.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG height=180 src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie002.jpg" width=150 border=0></A> <A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie004.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie004.jpg" width=150 border=0></A> <A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie008.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie008.jpg" width=150 border=0></A><BR><A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie005.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie005.jpg" width=150 border=0></A> <A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie012.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG height=186 src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie012.jpg" width=150 border=0></A> <A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie017.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie017.jpg" width=150 border=0></A><BR><A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie003.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG height=111 src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie003.jpg" width=150 border=0></A> <A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie074.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG height=110 src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie074.jpg" width=150 border=0></A> <A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie067.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie067.jpg" width=150 border=0></A><BR><A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie020.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie020.jpg" width=150 border=0></A> <A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie024.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie024.jpg" width=150 border=0></A> <A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie023.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie023.jpg" width=150 border=0></A><BR><A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie034.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie034.jpg" width=150 border=0></A> <A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie035.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie035.jpg" width=150 border=0></A> <A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie033.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG height=194 src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie033.jpg" width=150 border=0></A><BR><A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie025.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie025.jpg" width=150 border=0></A> <A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie044.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie044.jpg" width=150 border=0></A> <A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie041.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG height=185 src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie041.jpg" width=150 border=0></A><BR><A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie042.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie042.jpg" width=150 border=0></A> <A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie037.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie037.jpg" width=150 border=0></A> <A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie058.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG height=255 src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie058.jpg" width=150 border=0></A><BR><A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie039.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie039.jpg" width=150 border=0></A> <A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie073.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG height=186 src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie073.jpg" width=150 border=0></A> <A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie080.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie080.jpg" width=150 border=0></A><BR><A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie059.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG height=205 src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie059.jpg" width=150 border=0></A> <A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie055.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie055.jpg" width=150 border=0></A> <A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie091.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie091.jpg" width=150 border=0></A><BR><A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie079.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie079.jpg" width=150 border=0></A> <A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie078.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG height=184 src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie078.jpg" width=150 border=0></A> <A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie081.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG height=184 src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie081.jpg" width=150 border=0></A><BR><A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie063.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie063.jpg" width=150 border=0></A> <A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie061.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie061.jpg" width=150 border=0></A> <A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie064.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie064.jpg" width=150 border=0></A><BR><A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie066.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie066.jpg" width=150 border=0></A> <A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie065.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie065.jpg" width=150 border=0></A> <A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie070.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie070.jpg" width=150 border=0></A><BR><A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie085.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG height=225 src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie085.jpg" width=150 border=0></A> <A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie188.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie188.jpg" width=150 border=0></A> <A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie209.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie209.jpg" width=150 border=0></A><BR><A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie088.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG height=189 src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie088.jpg" width=150 border=0></A> <A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie093.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG height=189 src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie093.jpg" width=150 border=0></A> <A href="http://www.imgk.org/angelinajolie/photo-angie098.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG height=189 src="http://www.imgk.org/angelinajolie/Mnphoto-angie098.jpg" width=150 border=0></A></SPAN> </P> text/html 2010-01-07T19:08:13+01:00 mahnazjoon.mihanblog.com mahnaz joon عکس مهناز افشار http://mahnazjoon.mihanblog.com/post/33 <P><A href="http://www.jalalposter.ir/"><IMG style="WIDTH: 466px; HEIGHT: 353px" height=426 alt="مهناز افشار - www.jalalposter.ir" hspace=0 src="http://sedeh.persiangig.ir/image/ask-2/mahnaz1.jpg" width=466 align=baseline border=0></A></P> <P><A href="http://jalalposter.ir/"><IMG onmouseover="function anonymous()&#13;&#10;{&#13;&#10;function anonymous()&#13;&#10;{&#13;&#10;function anonymous()&#13;&#10;{&#13;&#10;function anonymous()&#13;&#10;{&#13;&#10;function anonymous()&#13;&#10;{&#13;&#10;function anonymous()&#13;&#10;{&#13;&#10;function anonymous()&#13;&#10;{&#13;&#10;this.style.cursor='pointer';&#13;&#10;}&#13;&#10;}&#13;&#10;}&#13;&#10;}&#13;&#10;}&#13;&#10;}&#13;&#10;}" title="گالری عكس مهناز افشار" style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 465px; CURSOR: pointer; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 267px" onclick="function anonymous()&#13;&#10;{&#13;&#10;function anonymous()&#13;&#10;{&#13;&#10;function anonymous()&#13;&#10;{&#13;&#10;function anonymous()&#13;&#10;{&#13;&#10;function anonymous()&#13;&#10;{&#13;&#10;function anonymous()&#13;&#10;{&#13;&#10;function anonymous()&#13;&#10;{&#13;&#10;return hs.expand(this, { src: 'http://www.persianu.com/poster/mahnaz/7.jpg' });&#13;&#10;}&#13;&#10;}&#13;&#10;}&#13;&#10;}&#13;&#10;}&#13;&#10;}&#13;&#10;}" height=262 alt="گالری عكس مهناز افشار" src="http://www.persianu.com/poster/mahnaz/7.jpg" width=350></A></P> text/html 2010-01-07T19:00:41+01:00 mahnazjoon.mihanblog.com mahnaz joon عکس کامبیز دیرباز http://mahnazjoon.mihanblog.com/post/32 <IMG height=538 src="http://nanjoon2.persiangig.com/image/bazigaran3/dirbaz/119566777011.jpg" width=355> text/html 2010-01-05T10:50:26+01:00 mahnazjoon.mihanblog.com mahnaz joon عکس عکس عکس http://mahnazjoon.mihanblog.com/post/31 <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://bahar-20.com/" target=_blank><IMG height=90 alt="عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR-20.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی" src="http://bahar-20-10.persiangig.ir/09.gif" width=113 border=0></A><A href="http://bahar-20.com/" target=_blank><IMG height=90 alt="عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR-20.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی" src="http://bahar-20-10.persiangig.ir/09.gif" width=113 border=0></A><IMG height=90 alt="عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR-20.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی" src="http://bahar-20-10.persiangig.ir/09.gif" width=113 border=0><A href="http://bahar-20.com/" target=_blank></P> <P></A><A href="http://bahar-20.com/" target=_blank></P> <P align=center></A><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><IMG alt="اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید بهاربیست www.bahar20.sub.ir" src="http://kkkkk01.persiangig.ir/l.gif" border=0></A><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><IMG alt="اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید بهاربیست www.bahar20.sub.ir" src="http://kkkkk01.persiangig.ir/a.gif" border=0></A><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><IMG alt="اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید بهاربیست www.bahar20.sub.ir" src="http://kkkkk01.persiangig.ir/h.gif" border=0></A><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><IMG alt="اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید بهاربیست www.bahar20.sub.ir" src="http://kkkkk01.persiangig.ir/a.gif" border=0></A><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><IMG alt="اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید بهاربیست www.bahar20.sub.ir" src="http://kkkkk01.persiangig.ir/b.gif" border=0></A><A href="http://bahar-20.com/" target=_blank>&nbsp;</A><A href="http://bahar-20.com/" target=_blank>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </A><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><IMG alt="اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید بهاربیست www.bahar20.sub.ir" src="http://kkkkk01.persiangig.ir/e.gif" border=0></A><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><IMG alt="اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید بهاربیست www.bahar20.sub.ir" src="http://kkkkk01.persiangig.ir/s.gif" border=0></A><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><IMG alt="اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید بهاربیست www.bahar20.sub.ir" src="http://kkkkk01.persiangig.ir/k.gif" border=0></A><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><IMG alt="اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید بهاربیست www.bahar20.sub.ir" src="http://kkkkk01.persiangig.ir/a.gif" border=0></A></P> text/html 2010-01-05T09:46:18+01:00 mahnazjoon.mihanblog.com mahnaz joon عکس : داریوش ارجمند به همراه پسر ، برادر ، برادارزاده + ( زندگینامه ) http://mahnazjoon.mihanblog.com/post/30 <P><FONT color=#9999ff size=3>نام اصلی: داریوش <BR>نام خانوادگی اصلی: ارجمند <BR>سمت : بازیگر<BR></FONT></P> <P><IMG alt="" src="http://www.persianv.com/khabar/dariush-arjmand.jpg" onload=NcodeImageResizer.createOn(this); border=0 originalHeight="431" originalWidth="300"></P> text/html 2010-01-04T13:19:57+01:00 mahnazjoon.mihanblog.com mahnaz joon عکسهای خانوادگی بازیگران http://mahnazjoon.mihanblog.com/post/29 &nbsp;<IMG alt="" src="http://www.persianv.com/uc/out.php/i1105_166g3t5.jpg"> text/html 2010-01-02T10:54:54+01:00 mahnazjoon.mihanblog.com mahnaz joon عکسهایی از الناز شاکر دوست http://mahnazjoon.mihanblog.com/post/28 <P align=right><A href="http://iractor.blogfa.com/post-487.aspx"><IMG alt="" hspace=0 src="http://files.myopera.com/iractor/files/iractor_elnaz_shakerdoost.jpg" align=baseline border=0></A><A href="http://iractor.blogfa.com/page/elnaz_shakerdoost_20.aspx"><FONT size=1><IMG height=90 alt="" hspace=0 src="http://files.myopera.com/iractor/albums/892093/iractor_elnaz_shakerdoost_020.jpg" width=151 align=baseline border=0></FONT></A><A href="http://iractor.blogfa.com/page/elnaz_shakerdoost_23.aspx"><FONT size=1><IMG style="WIDTH: 143px; HEIGHT: 95px" height=95 alt="" hspace=0 src="http://files.myopera.com/iractor/albums/892093/iractor_elnaz_shakerdoost_0023.jpg" width=206 align=baseline border=0></FONT></A><A href="http://iractor.blogfa.com/page/elnaz_shakerdoost_28.aspx"><FONT size=1><IMG height=104 alt="" hspace=0 src="http://files.myopera.com/iractor/albums/892093/iractor_elnaz_shakerdoost_028.jpg" width=140 align=baseline border=0></FONT></A><A href="http://iractor.blogfa.com/page/elnaz_shakerdoost_25.aspx"><FONT size=1><IMG style="WIDTH: 134px; HEIGHT: 103px" height=97 alt="" hspace=0 src="http://files.myopera.com/iractor/albums/892093/iractor_elnaz_shakerdoost_025.jpg" width=134 align=baseline border=0></FONT></A><A href="http://iractor.blogfa.com/page/elnaz_shakerdoost_24.aspx"><FONT size=1><IMG alt="" hspace=0 src="http://files.myopera.com/iractor/albums/892093/iractor_elnaz_shakerdoost_024.jpg" align=baseline border=0></FONT></A><A href="http://iractor.blogfa.com/page/elnaz_shakerdoost_19.aspx"><FONT size=1><IMG alt="" hspace=0 src="http://files.myopera.com/iractor/albums/892093/iractor_elnaz_shakerdoost_019.jpg" align=baseline border=0></FONT></A><A href="http://iractor.blogfa.com/page/elnaz_shakerdoost_22.aspx"><FONT size=1><IMG alt="" hspace=0 src="http://files.myopera.com/iractor/albums/892093/iractor_elnaz_shakerdoost_022.jpg" align=baseline border=0></FONT></A><A href="http://iractor.blogfa.com/page/elnaz_shakerdoost_01.aspx"><FONT size=1><IMG style="WIDTH: 139px; HEIGHT: 98px" height=93 alt="" hspace=0 src="http://files.myopera.com/iractor/albums/892093/iractor_elnaz_shakerdoost_01.jpg" width=134 align=baseline border=0></FONT></A><A href="http://iractor.blogfa.com/page/elnaz_shakerdoost_32.aspx"><FONT size=1><IMG height=104 alt="" hspace=0 src="http://files.myopera.com/iractor/albums/892093/iractor_elnaz_shakerdoost_032.jpg" width=133 align=baseline border=0></FONT></A><A href="http://iractor.blogfa.com/page/elnaz_shakerdoost_15.aspx"><FONT size=1><IMG height=104 alt="" hspace=0 src="http://files.myopera.com/iractor/albums/892093/iractor_elnaz_shakerdoost_015.jpg" width=140 align=baseline border=0></FONT></A><A href="http://iractor.blogfa.com/page/elnaz_shakerdoost_02.aspx"><FONT size=1><IMG style="WIDTH: 148px; HEIGHT: 104px" height=93 alt="" hspace=0 src="http://files.myopera.com/iractor/albums/892093/iractor_elnaz_shakerdoost_02.jpg" width=136 align=baseline border=0></FONT></A></P> <P align=right>&nbsp;</P> <P align=right><A href="http://iractor.blogfa.com/post-487.aspx"></A>&nbsp;</P> <P align=right>&nbsp;</P> <P align=right><A href="http://iractor.blogfa.com/post-487.aspx"></A>&nbsp;</P><A href="http://iractor.blogfa.com/page/elnaz_shakerdoost_08.aspx"><FONT size=1></FONT></A> text/html 2009-12-31T11:06:44+01:00 mahnazjoon.mihanblog.com mahnaz joon عکسهای باحال از گلشیفته فراهانی http://mahnazjoon.mihanblog.com/post/27 <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.com/6/1262312800.jpg" align=baseline border=0><IMG height=394 alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.com/6/1262346813.jpg" width=467 align=baseline border=0></P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P> text/html 2009-12-25T11:06:29+01:00 mahnazjoon.mihanblog.com mahnaz joon هدیه تهرانی http://mahnazjoon.mihanblog.com/post/25 <P><FONT color=#00cccc size=4><IMG alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.com/6/1261801799.jpg" align=baseline border=0></FONT></P> <P><FONT color=#00cccc size=4>برای بازی در فیلم روز واقعه انتخاب شد اما بعد ها لادن مستوفی جای او را گرفت. کیانوش عیاری هم او را برای بازی در بودن یا نبودن انتخاب کرد که بعدها عسل بدیعی به جای او برگزیده شد. اما سرانجام مسعود کیمیایی او را برای فیلم سلطان انتخاب کرد و هدیه تهرانی وارد سینمای حرفه ای شد. <BR><BR>نام اصلی: هدیه <BR>نام خانوادگی اصلی: تهرانی<BR>سمت (در بخش های): بازیگران <BR>تاریخ تولد: 1351<BR>محل تولد: تهران<BR>ملیت: ایران<BR>مدرک تحصیلی: دیپلم <BR></P></FONT> text/html 2009-12-25T11:03:00+01:00 mahnazjoon.mihanblog.com mahnaz joon هانیه توسلی http://mahnazjoon.mihanblog.com/post/24 <P align=justify><FONT color=#33ff33 size=4><IMG alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.com/6/1261774256.jpg" align=baseline border=0></FONT></P> <P align=justify><FONT color=#33ff33 size=4>نام اصلی: هانیه</FONT></P> <P align=justify><FONT color=#33ff33 size=4>نام خانوادگی اصلی: توسلی</FONT></P> <P align=justify><FONT color=#33ff33 size=4>سمت (در بخش های): بازیگران،کارگردانی</FONT></P> <P align=justify><FONT size=4><BR><FONT color=#33ff33></FONT></FONT></P> <P align=justify><FONT color=#33ff33 size=4>تاریخ تولد: 1356</FONT></P> <P align=justify><FONT color=#33ff33 size=4>ملیت: ایران</FONT></P> <P align=justify><BR><FONT color=#33ff33 size=4>مدرك تحصیلی: فارغ التحصیل ادبیات نمایشی</FONT></P> text/html 2009-12-25T10:58:36+01:00 mahnazjoon.mihanblog.com mahnaz joon مهناز افشار http://mahnazjoon.mihanblog.com/post/23 <P><IMG alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.com/6/1261754127.jpg" align=baseline border=0><BR><FONT color=#ff6666 size=4>متولد 1356<BR>مدرک: دیپلم علوم تجربی<BR>شباهت بیش از حد او به فائقه آتشین (گوگوش) باعث شد تا قبل و بعد از اکران فیلم « شور عشق » به خواست خود سوژه اول مطبوعات باشد. بعد از مدتی جنجال مطبوعاتی و پس از توقیف فیلم « خاکستری » مدتی از او خبری نبود. تا اینکه پس از یکسال با بازی در فیلم « نگین » به سینما بازگشت....<BR></FONT></P> text/html 2009-12-24T10:31:49+01:00 mahnazjoon.mihanblog.com mahnaz joon شبنم قلی خانی http://mahnazjoon.mihanblog.com/post/22 <P><FONT color=#666666><IMG style="WIDTH: 297px; HEIGHT: 218px" height=30 alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.com/6/1261746479.jpg" width=297 align=baseline border=0></FONT></P> <P><FONT color=#666666>شبنم قلی‌خانی در نوزدهم آبان سال 1356 در تهران به دنیا آمد، او دارای دیپلم ریاضی فیزیك است، در دانشگاه در&nbsp; رشته‌ی تئاتر قبول شد و گرایش طراحی صحنه را انتخاب كرد. چندی بعد در كنكور كارشناسی ارشد در گرایش كارگردانی تئاتر مشغول به تحصیل شد و هم ‌اكنون فارغ‌التحصیل این رشته است، وی كارش را از سال 1375 با تئاتر آنتیگونه آغاز كرد و در سال 76 با همین تئاتر، در شهر تئاتر شهر بر روی صحنه رفت، اولین كار او باعث شد، وی با بازی در فیلم‌ سینمایی «مریم مقدس» به كارگردانی شهریار بحرانی چهره شود. به سال 79 بود كه او یك شبه ره صد ساله پیمود، از دیگر فیلم‌های سینمایی كه او ایفای نقش كرد، می‌‌توان به یك الف ناقابل، عطش، جوجه اردك من و وعده دیدار اشاره داشت، همچنین او در مجموعه‌های تلویزیونی زیادی ایفای نقش كرده است كه از آن جمله می‌ توان به «اولین شب آرامش» اشاره كرد</FONT></P> text/html 2009-12-24T10:15:27+01:00 mahnazjoon.mihanblog.com mahnaz joon شقایق فراهانی http://mahnazjoon.mihanblog.com/post/21 <P><STRONG><FONT size=2><IMG alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.com/6/1261692941.jpg" align=baseline border=0></FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT size=2>بیوگرافی<FONT style="COLOR: rgb(0,0,0)"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">:</SPAN></FONT></FONT></STRONG><BR><FONT size=4>متولد 1351<BR>مدرک تحصیلی: دیپلم گرافیک از هنرستان هنرهای تجسمی و فارغ التحصیل نقاشی از دانشگاه آزاد اسلامی.<BR>دختر بهزاد فراهانی و فهیمه رحیم نیا<BR>خواهر گلشیفته فراهانی<BR>از کودکی همراه پدر و مادرش (بهزاد فراهانی و فهیمه رحیمی نیا) به بازی در تئاتر پرداخت.<BR></FONT></P> text/html 2009-12-17T08:43:32+01:00 mahnazjoon.mihanblog.com mahnaz joon كاریكاتورهای بازیگران سینما http://mahnazjoon.mihanblog.com/post/20 <P><IMG alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.com/5/1261110170.jpg" align=baseline border=0>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <STRONG><EM><FONT face=Verdana color=#ff99ff size=5>بهاره رهنما</FONT></EM></STRONG></P> <P><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></P> text/html 2009-12-11T11:23:11+01:00 mahnazjoon.mihanblog.com mahnaz joon مهدی سلوکی http://mahnazjoon.mihanblog.com/post/18 <P><IMG alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.ir/4/1260609952.jpg" align=baseline border=0></P> <P>مهدی سلوکی در 14 خردادماه سال 1361 در اصفهان به دنیا آمد، پدرش افسر نیروی هوایی ارتش و اصالتا تهرانی است، زمانی که مهدی به دنیا آمد، سرهنگ سلوکی مامور به خدمت در پایگاه هشتم شکاری نیروی هوایی در اصفهان بود و به همین دلیل شناسنامه‌اش را در اصفهان گرفتند پس از پایان ماموریت پدر به همراه خانواده به تهران بازگشت و در محله نارمک تهران سکنی گزید. </P> text/html 2009-12-11T11:20:46+01:00 mahnazjoon.mihanblog.com mahnaz joon بیوگرافی فرزاد حسنی http://mahnazjoon.mihanblog.com/post/17 <P><IMG alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.ir/4/1260604369.jpg" align=baseline border=0></P> <P align=justify>فرزاد حسنی متولد:21 شهریور 1356(30 سال)</P> <P>محل تولد:بیمارستان عیوض زاده تهران</P> <P>محل زندگی:خانی آباد</P> <P>خانواده:نام مادر: شكوه السادات نام پدر: مرتضی</P> <P>فرزند بزرگ خانواده برادران : فرهاد و فرشاد</P> <P>تحصیلات: لیسانس مكانیك از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی</P> <P>دوره بازیگری مدرسه امین تارخ و استاد سمندریان</P> <P>شغل: مجری و بازیگر و ترانه سرا</P> <P><BR></P> text/html 2009-12-11T11:17:47+01:00 mahnazjoon.mihanblog.com mahnaz joon بیوگرافی شهاب حسینی http://mahnazjoon.mihanblog.com/post/16 <P align=right><IMG alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.ir/4/1260568959.jpg" align=baseline border=0></P> <P align=right>نام: شهاب حسینی<BR>تاریخ تولد: 1352<BR>Biography<BR>شرح حال :<BR>متولد 1352 در تهران<BR>دانشجوی انصرافی روانشناسی دانشگاه تهران<BR>ابتدا با گویندگی در رادیو آغاز کرد و سپس در تعدادی از برنامه های تلویزیون مجری بود.<BR>در مجموعه تلویزیونی « پس از باران » در عرصه بازیگری هم خود را آزمود و در نهایت در سال 1379 در فیلم رخساره به عنوان اولین فیلم سینمایی اش موفق ظاهر شد.<BR>مجموعه « پلیس جوان » اوج هنرنمایی او در زمینه بازیگری است.<BR></P> text/html 2009-12-11T11:11:18+01:00 mahnazjoon.mihanblog.com mahnaz joon حمید گودرزی http://mahnazjoon.mihanblog.com/post/15 &nbsp;<IMG alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.ir/4/1260551927.jpg" align=baseline border=0> <P>نام : حمید گودرزی</P> <P>سال تولد : 2/9/1356</P> <P>محل تولد : تهران</P> <P>در یک خوانواده ۴ نفری زندگی میکرد .متاهل است.بامادرش ۱۴ سال اختلاف سنی دارند. یک خواهر دارد که گرافیک خوانده ولی عشق وکالت دارد.پدرش تاجر فرش و مادرش خانه دار است.هم پدر و هم مادرش با بازیگر شدن او مخالف بودند.</P> text/html 2009-12-09T07:57:11+01:00 mahnazjoon.mihanblog.com mahnaz joon مهراوه شریفی نیا http://mahnazjoon.mihanblog.com/post/14 <IMG alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.ir/4/1260419723.jpg" align=baseline border=0> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #ccffff; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2><FONT color=#9999ff><STRONG>آزیتا حاجیان یکی از برترین بازیگران سینما و تئاتر ایران مادر مهراوه و پدر او محمدرضا شریفی </STRONG><STRONG>نیا یکی از بازیگران و بازیگردانان بنام ایران است.</STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #ccffff; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><STRONG><FONT color=#9999ff size=2>مهراوه از سن 8 سالگی یعنی از سال 1368 بازی را شروع کرد.</FONT></STRONG></SPAN></P> text/html 2009-12-09T07:50:38+01:00 mahnazjoon.mihanblog.com mahnaz joon امین حیایی http://mahnazjoon.mihanblog.com/post/13 <P><FONT color=#000000><IMG alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.ir/4/1260377225.jpg" align=baseline border=0></FONT></P> <P align=right><FONT color=#000000><SPAN style="COLOR: #ccffff">نام:</SPAN><SPAN style="COLOR: #ccffff"> امین حیایی</SPAN></FONT></P> <P align=right><SPAN style="COLOR: #ccffff"><FONT color=#66ffff>تاریخ تولد: 1349</FONT></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="COLOR: #ccffff"><FONT color=#66ffff>همسر نیلوفر خوش خلق (بازیگر سینما)</FONT></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="COLOR: #ccffff"><FONT color=#66ffff>...............................................</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN style="COLOR: #ccffff"><FONT color=#66ffff>- در دوران تحصیل به فعالیت در تئاتر پرداخت و پس از گرفتن دیپلم، ضمن خدمت سربازی در مرکز هنرهای نمایشی عقیدتی - سیاسی نیروی هوایی فعالیتش را آغاز کرد. در سال 1370 بازیگر یک تئاتر کودکان به کارگردانی ثریا قاسمی بود. در پانزدهمین جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت جایزه بازیگر نقش دوم برای فیلم براده های خورشید شد.</FONT></SPAN></P> text/html 2009-12-09T07:19:59+01:00 mahnazjoon.mihanblog.com mahnaz joon سریال چاردیواری با حضور بهنوش طباطبایی http://mahnazjoon.mihanblog.com/post/12 <P><IMG alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.ir/4/1260373518.jpg" align=baseline border=0></P> <P>با بازی آتیلا پسیانی، امیر جعفری، بهنوش طباطبایی و…تصویربرداری «چاردیواری» سیروس مقدم ادامه دارد. خبرگزاری فارس: تصویربرداری سریال طنز «چاردیواری» به كارگردانی «سیروس مقدم» در تهران ادامه دارد. </P> <P>به گزارش خبرگزاری فارس، حدود 15 درصد از تصویربرداری سریال طنز «چاردیواری» به كارگردانی سیروس مقدم انجام شده است.<BR>به گزارش فارس، داستان این مجموعه طنز اجتماعی را «سعید آقاخانی» و «محسن تنابنده» نوشته‌اند.<BR>در این سریال بازیگرانی چون: آتیلا پسیانی، امیر جعفری، سعید آقاخانی، بهنوش طباطبایی، مهران رجبی، مریم امیرجلالی حضور دارند. <SPAN></SPAN><BR>تعدادی از عواملی كه در ساخت سریال همكاری دارند، عبارتند از:<BR>نویسندگان: محسن تنابنده، سعید آقاخانی/ كارگردان: سیروس مقدم/ تهیه كننده: الهام غفوری/ مدیر تصویربرداری: امیر معقولی/ صدابردار: فرشید احمدی/ بازیگردان: سعید آقاخانی/ مدیر تولید: سید رسول سید حاتمی/ عكاس: مهدی حیدری /بازیگران: آتیلا پسیانی، امیر جعفری، سعید آقاخانی، بهنوش طباطبایی، مهران رجبی، مریم امیرجلالی جواد فیلی، ناهید مسلمی ، جواد عزتی، سعید نظام دوست، صدرالدین حجازی، گیتی معینی و…<BR>طنز «چاردیواری» را الهام غفوری به سفارش گروه فیلم و سریال شبكه یك سیما تهیه و تولید می‌كند. </P> <P><BR>&nbsp;</P> text/html 2009-12-09T07:06:50+01:00 mahnazjoon.mihanblog.com mahnaz joon ستاره صفرآوند در سریال در چشم باد http://mahnazjoon.mihanblog.com/post/11 <P><IMG alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.ir/4/1260416309.jpg" align=baseline border=0></P> <P>آن دختر تاجیکی که در سریال درچشم باد در نقش لیلا بازی می‌کند، نامش «ستاره صفرآوه» است. او چهره‌ای کاملا تاجیکستانی با چشمانی کشیده دارد. «جوزانی» کارگردان با چند تن دیگر از عوامل مجموعه به تاجیکستان سفر کرد و یک آزمون گذاشت، آنها می‌خواستند دختری تاجیک برای نقش لیلا انتخاب کنند. دخترهای بسیاری به آنجا آمدند که در نهایت کارگردان او را انتخاب کرد. گفتنی است، «ستاره» گوینده اخبار زنده به زبان‌های روسی و تاجیکی بود و برای تصویربرداری این سریال به همراه برادرش دو سال به ایران آمد تا در این نقش بازی کند. در ضمن او فارغ‌التحصیل رشته خبرنگاری رادیو و تلویزیون است. او اعتقاد دارد بازیگری سخت‌تر از گویندگی است. او می‌گوید: سریال‌ها و فیلم‌های زیاد ایرانی از تلویزیون تاجیکستان پخش می‌شود.&nbsp; </P> <P>سریال “در چشم باد” که برای ارایه ی تصویری واقعی از سال های 1320 به بازسازی وسایل آن دوران از جمله راه اندازی و به پرواز درآوردن هواپیمای متفقین دست زده است، این روزها، قطاری را با همکاری مسوولان راه آهن بازسازی و راه اندازی کرده که به دوره ی رضا خان بازمی گردد. <SPAN></SPAN><BR>عوامل سریال “در چشم باد” که با هدایت مسعود جعفری جوزانی به لوکیشنی در حوالی “قلعه حسن خان” تغییر مکان داده اند، در این محل صحنه هایی از سال32&nbsp;&nbsp; را فیلمبرداری می کنند. صحنه هایی که در تمامی آن ها این قطار قدیمی و رنگ و رو رفته نقش محوری را دارد.&nbsp;<BR>سریال “در چشم باد” 16 در خرداد ماه و پس از گرفتن نماهای اصلی قطار، روز کم کاری را پشت سر می گذارد. روزی که با حضور حدود 100 هنرور و دو بازیگر اصلی یعنی پارسا پیروزفر (در نقش بیژن) و ستاره صفرآوند (لیلی) به گرفتن نماهایی در کنار قطار می گذرد.&nbsp; </P> <P>&nbsp;</P> text/html 2009-12-06T08:21:33+01:00 mahnazjoon.mihanblog.com mahnaz joon محمدرضا گلزار http://mahnazjoon.mihanblog.com/post/10 <P align=justify><IMG alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.ir/4/1260112101.jpg" align=baseline border=0></P> <P align=justify>گلزار اصلا آمده بود که معروف بشود و همین طور هم شد چه زمانی که در گروه آریان به عنوان گیتاریست فعالیت میکرد و چه بعد از آن که به صورت حرفه ای به سینما پیوست.این قادری بود که گلزار را پسندید و سام و نرگس را براساس فیلمی قدیمی در سال 78 ساخت و از حضور او استفاده گرد. گلزار در سال 1354 متولد شد و فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی است...</P> <P align=justify><BR></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR>&nbsp;</P> <P></P> <P> <P align=justify>&nbsp;</P> text/html 2009-12-06T08:15:20+01:00 mahnazjoon.mihanblog.com mahnaz joon بهرام رادان http://mahnazjoon.mihanblog.com/post/9 <P align=justify><IMG alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.ir/4/1260108890.jpg" align=baseline border=0></P> <P align=justify>نام خانوادگی اصلی: رادان</P> <P align=justify>سمت (در بخش های): بازیگران</P> <P align=justify>تاریخ تولد: 1358</P> <P align=justify>محل تولد: تهران</P> <P align=justify>ملیت: ایران</P> <P align=justify>مدرك تحصیلی: فارغ التحصیل مدیریت بازرگانی</P> <P align=justify>بیوگرافی</P> <P align=justify>فارغ التحصیل مدیریت بازرگانی.<BR>شروع فعالیت سینمایی با بازی در فیلم "شور عشق" (نادر مقدس) در سال 1378.<BR>در سال 1378 در آموزشگاه هیوا فیلم بازیگری را آموخت.<BR></P> <P align=justify><BR>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> text/html 2009-12-04T10:52:19+01:00 mahnazjoon.mihanblog.com mahnaz joon محسن افشانی http://mahnazjoon.mihanblog.com/post/8 <FONT color=#6666cc size=3><STRONG><FONT color=#6666cc size=3><STRONG><FONT color=#6666cc size=3><STRONG><FONT color=#6666cc size=3><STRONG><FONT color=#6666cc size=3><STRONG><FONT color=#6666cc size=3><STRONG><FONT color=#6666cc size=3><STRONG><FONT color=#6666cc size=3><STRONG><FONT color=#6666cc size=3><STRONG><FONT color=#6666cc size=3><STRONG><FONT color=#6666cc size=3><STRONG><FONT color=#6666cc size=3><STRONG><FONT color=#6666cc size=3><STRONG><FONT color=#6666cc size=3><STRONG><FONT color=#6666cc size=3><STRONG> <P><FONT color=#6666cc size=3><STRONG><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></STRONG></FONT>&nbsp;<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></P> <P><FONT color=#6666cc size=3><STRONG><IMG style="WIDTH: 321px; HEIGHT: 542px" height=542 alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.ir/4/1259946835.jpg" width=341 align=baseline border=0></STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#6666cc size=3><STRONG>این مجری و بازیگر نوپا در یازدهم فروردین 1368 چشم به جهان گشود . <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/38.gif"></STRONG></FONT></P> <P></P> <P><FONT color=#6666cc size=3><STRONG>&nbsp;رشته اش در دبیرستان ریاضی فیزیك بوده . به مهندسی شیمی و میكانیك خیلی علاقه داره . <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/76.gif"></STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#6666cc size=3><STRONG>صاحب یك خواهر بزرگتر از خودش هست كه اگه كسی مزاحمش بشه مزاحم رو پودر می كنه !!! از كودكی دوست داشت بازیگر بشه ولی با دادن تستی سر از كار مجری گری در آورد.<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/65.gif"></STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#6666cc size=3><STRONG>اولین برنامه اش در مجری گری آستانه بود بعد در برنامه های «ما دو تا»، «بوم سفید» و «سلام بهار» نیز به عنوان مجری ظاهر شده و در حرفه بازیگری در گاراگاهان و ترانه مادری حضور داشته. شیرین ترین خاطراتش رو اتفاقاتی می دونه&nbsp; كه در حین مجری گری زنده براش می افته.<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/70.gif"></STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#6666cc size=3><STRONG>&nbsp;در وب نویسی هم دست داره و 2.5 سال نیمه كاره وب نویسی انجام داده .دوستانش از خطش خیلی تعریف می كنند. <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/66.gif"></STRONG></FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#6666cc size=3><STRONG>خواننده مورد علاقه محسن:احسان خواجه امیری و محسن نامجو <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/30.gif"></STRONG></FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#6666cc size=3><STRONG>بازیگر مورد علاقه : حامد بهداد&nbsp;&nbsp;&nbsp;</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#6666cc size=3><STRONG>بهترین فیلم : نقاب&nbsp;&nbsp;&nbsp;</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#6666cc size=3><STRONG>محل اقامت : تهران پارس</STRONG></FONT></P></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT> text/html 2009-12-04T10:44:35+01:00 mahnazjoon.mihanblog.com mahnaz joon مجید یاسر http://mahnazjoon.mihanblog.com/post/7 <P align=center><FONT color=#339966 size=3><STRONG><IMG alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.ir/4/1259943059.jpg" align=baseline border=0></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#339966 size=3><STRONG>متولد <FONT dir=ltr align="justify">22</FONT> تیر سال <FONT dir=ltr align="justify">55</FONT> ، ساکن خیابان نیاوران .در خیابان سلیمانی منطقه <FONT dir=ltr align="justify">10</FONT> به دنیا آمدم.به لحاظ کاری سال <FONT dir=ltr align="justify">85</FONT> سال خوبی برایم بود ، چون اوایل سال در سریال "وفا" ودر ماه مبارک رمضان در سریال "صاحبدلان" و پس ازآن در فیلم سینمایی "روز سوم" بازی داشتم .</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#339966 size=3><STRONG>به جز این <FONT dir=ltr align="justify">3</FONT> کار ،در سال <FONT dir=ltr align="justify">82</FONT> مجموعه "آشتی کنان" با مجید صالحی ، "شبکه <FONT dir=ltr align="justify">3/5</FONT>" با داریوش کاردان ، "به دنیا بگوئید بایستد" با محمدرضا آهنج ، "راه بی پایان" با همایون اسعدیان ، همچنین سال <FONT dir=ltr align="justify">82</FONT> مجموعه های" دوربین مخفی شبکه <FONT dir=ltr align="justify">5</FONT>" و چند کار اجرا داشته است.که در کنار سید کاظم احمدزاده برای شبکه <FONT dir=ltr align="justify">3</FONT> و شبکه <FONT dir=ltr align="justify">5</FONT> انجام دادیم ، و کارهای اجرای دیگر ی هم در کنار محمد سلوکی و علیرضا جاویدنیا داشته است&nbsp;که جزو کارهای اولیه اش بود.</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#339966 size=3><STRONG><FONT color=#006600><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif">چرا وارد این عرصه شده است؟</FONT> </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#339966 size=3><STRONG>به خاطر اینکه بازیگری یکی ازعلائق کودکی من بود ، شاید در زندگی آدم ها به هر چیزی که می خواهند نرسند و یا سخت برسند چون شرایطش را ندارند من هم در دوران نوجوانی شرایطش را نداشتم اگرچه از <FONT dir=ltr align="justify">5</FONT> سالگی عاشق بازیگری بودم. تا اینکه سال <FONT dir=ltr align="justify">82</FONT> از کارم که کارمند شرکت سرمایه گذاری مسکن بودم استعفا دادم و به صورت حرفه ای وارد عرصه بازیگری شدم. هنرمندها برای اینکه در این وادی خود را بشناسانند یا باید رابطه داشته باشند یا باید توانایی هایشان را نشان بدهند. من در بدو ورودم هیچ نوع رابطه ای نداشتم و هیچ کس به من اعتماد نمی کرد. اراده من این بود وباید کار خودم را به اثبات می رساندم. و من این ادعا را دارم که هر کسی نمی تواند این کار را انجام دهند چون بسیار سخت بود.</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#339966 size=3><STRONG><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif">&nbsp;<FONT color=#006600>دوربین مخفی برایتان دردسر ساز نبود ؟</FONT><BR align="justify">اتفاق هایی افتاد که کمی به مشکل برخوردیم ، یک بار در پارک ستارخان و یک بار هم در خیابان جم من به مغازه ای رفتم و با فروشنده انگلیسی صحبت کردم اوکه متوجه نمی شد و شروع می کرد به بد و بیراه گفتن و من فارسی جوابش را می دادم این مسئله کمی باعث درگیری های کوچک شد.</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#339966 size=3><STRONG><FONT color=#006600><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/78.gif">به هدفی که دوست داشتید رسیدید ؟</FONT><BR align="justify">&nbsp;<FONT dir=ltr align="justify">100</FONT> در صد&nbsp;&nbsp; من بعد از استعفایی که دادم یک برنامه <FONT dir=ltr align="justify">4</FONT> ساله داشتم ولی با گذشت این <FONT dir=ltr align="justify">4</FONT> سال به هدف <FONT dir=ltr align="justify">8</FONT> ساله ام رسیدم و فکر نمی کردم بتوانم در فیلمی بازی کنم که نامزد <FONT dir=ltr align="justify">12</FONT> جایزه باشد و بزرگان سینما به خاطر بازیم به من تبریک بگویند</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#339966 size=3><STRONG><FONT color=#006600><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/81.gif">معیار های انتخاب نقش برای شما چیست ؟<BR align="justify"></FONT>کارگردان ، فضای گروه و زمانی که برای شناخت نقش به بازیگر می دهند برایم مهم است من اگر بخواهم نقش یک معتاد را بازی کنم قطعا نیاز دارم یک ماه با خودم تنها باشم و در رابطه با آن نقش اطلاعات کسب کنم.</STRONG></FONT></P> <P align=center><BR align="justify"><FONT color=#339966 size=3><STRONG><FONT color=#006600>&nbsp;<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/80.gif">تا به حال نقشی را بازی کردید که به خود مجید یاسر نزدیک باشد ؟<BR align="justify"></FONT>بله ، نقشی که در وفا داشتم به اسم ستوان حق شناس خیلی به خودم نزدیک بود . ستوانی که یکسری شیطنت های مثبت داشت و من هم در زندگی روزمره از آنها استفاده می کنم</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#339966 size=3><STRONG><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/85.gif">&nbsp;<FONT color=#006600>به شهرت فکر می کنید ؟</FONT><BR align="justify">نه . بلکه به محبوبیت فکر می کنم(از این جوابش خیلی خوشم اومد.)</STRONG></FONT></P> <DIV class=postdesc> <P dir=rtl style="MARGIN-RIGHT: 10px"><FONT color=#5c5c5c></FONT></A><FONT color=#5c5c5c></P></FONT></DIV> text/html 2009-12-04T10:40:52+01:00 mahnazjoon.mihanblog.com mahnaz joon نیکی کریمی http://mahnazjoon.mihanblog.com/post/6 <P><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#9999ff size=3><IMG height=600 alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.ir/4/1259945670.jpg" width=371 align=baseline border=0></FONT></P> <P><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#9999ff size=3>در سال ۱۳۵۰ در تهران به دنیا آمد.سایت شخصی او www.nikikarimi.ws و پست الکترونیک یعنی ایمیلش info@nikikarimi.ws&nbsp; است و مدرکش دیپلم است.هم در ضمینه ی بازیگری و هم در کارگردانی فعالیت دارد.</FONT></P> <P><BR><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT color=#99ffff size=3>قسمتی از فعالیت های او رادر پایین مشاهده میکنید:</FONT></P> <P><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#9999ff size=3>سازنده فیلم کوتاه مستند داشتن و نداشتن در سال 1380.<BR>شروع فعالیت در زمینه کارگردانی با فیلم یک شب در سال 1383.<BR>مترجم کتاب زندگی‌نامه مارلون براندو.<BR>شروع فعالیت سینمایی با فیلم وسوسه (جمشید حیدری) به عنوان بازیگر در سال 1368.<BR>- فعالیت هنری را با بازی در تئاترهای مدرسه ای آغاز کرد و پس از پایان تحصیلات با فیلم وسوسه جلوی دوربین رفت.<BR>- اما نخستین حضور جدی اش بازی در فیلم عروس بود.<BR>- در چهل و یکمین جشنواره سن سباستین (اسپانیا، 1992) برای بازی در فیلم سارا جایزه بهترین بازیگر زن را بطور مشترک دریافت کرد و در همین سال برای همین فیلم (باز هم بطور مشترک) از جشنواره سه قاره نانت فرانسه جایزه گرفت.<BR>- در دوره های مختلف جشنواره فجر برای بازی در فیلمهای عروس، سارا، پری، روانی و دوزن کاندید بوده است.<BR>- او به خاطر بازی در فیلم دوزن جایزه بهترین بازیگر زن را از جشنواره تائورمینا (ایتالیا، 1999) دریافت کرد.<BR>- او فیلم کوتاه داشتن و نداشتن را هم کارگردانی کرده است.<BR>- او برای بازی در فیلم نیمه پنهان از بیست و پنجمین جشنواره فیلم قاهره جایزه بهترین بازیگر را دریافت کرد.<BR>- پس از ده سال نامزدی برای دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر از دوره های مختلف جشنواره فیلم فجر، سرانجام در بیست و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر برای بازی در فیلمهای واکنش پنجم و دیوانه‌ای از قفس پرید این جایزه را دریافت کرد.</FONT></FONT></P>